Patrick DE BUS SERGEYSSENS, Notaris te Antwerpen-Borgerhout

 

Patrick DE BUS SERGEYSSENS

Notaris te Antwerpen-Borgerhout

In de context van "vruchtgebruik" vindt u op notaris.be nog volgende 51 artikels.

26 Kan je een schenking van onroerende goederen herroepen?
Kan een schenking teruggedraaid worden wanneer één van de kinderen sterft, nog voor de...

27 Schenken van roerende goederen: hoe pak je dat best aan?
Geld, meubilair, kunstwerken of andere roerende goederen schenken: waarop moet je letten? We praten erover...

28 Verkoop op lijfrente, een manier om je pensioen wat aan te vullen?
Wat is het verschil met een gewone verkoop? Kan de verkoper in het huis blijven wonen? U krijgt het...

29 Erven samenwoners automatisch van elkaar?
Is er een verschil tussen feitelijk en wettelijk samenwonen als het om erven gaat? En als je partner...

30 Verkoop ouderlijk huis door de langstlevende echtgenoot
Stel: vader is lange tijd geleden overleden. Moeder is deels eigenaar van de gezinswoning en deels vruchtgebruiker....

31 Inventaris bij een erfenis: hoe werkt het?
Stel: je moeder overlijdt nadat ze een aantal jaren heeft samengewoond met haar nieuwe partner. Het koppel...

32 Hoe kunnen echtgenoten elkaar beschermen bij een overlijden?
Wat voorziet het erfrecht qua bescherming? Wat als het koppel kinderen heeft? U krijgt het antwoord...

33 Je gezinswoning aankopen via je vennootschap
Is dit fiscaal interessant? Wat met de burgerrechtelijke gevolgen van die fiscale keuze? Wat bij een...

34 Worden je kinderen uit je eerste huwelijk benadeeld als je hertrouwt?
Hertrouwen en erfrecht: wat zijn de regels? Naar wie gaat je erfenis: naar je kinderen of naar je nieuwe...

35 Wettelijk samenwonen of trouwen?
Wat zijn de verschillen? Wat met het erfrecht? Wat als de relatie spaak loopt? Wat zijn je rechten en...

36 Samenwonen of trouwen: wat als er kinderen zijn?
In onze moderne maatschappij is trouwen al lang niet meer de norm. Veel koppels kiezen bewust of onbewust...

37 Wat erven echtgenoten van mekaar?
Wat als je al dan niet kinderen hebt? Wat bij een tweede huwelijk? En wat zegt het nieuwe erfrecht hierover? U...

38 Erfrecht: wat als u geen kinderen heeft?
Indien u geen kinderen heeft, is het belangrijk om na te gaan en vast te leggen wat er met uw vermogen...

39 Hervorming goederenrecht: ook stimulans voor vastgoedprojecten die wonen, werken, winkelen en sporten combineren.
De hervorming van het goederenrecht werd op 30 januari goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers....

40 "vruchtgebruik" en "blote eigendom" bij een erfenis: wat betekent het?
Wie getrouwd was met kinderen erft het “vruchtgebruik”. De kinderen erven de “blote...

41 Blote eigendom
Eigendom van een goed waarvan het vruchtgebruik door iemand anders wordt uitgeoefend.

42 Blote eigenaar
Eigenaar van een goed waarvan het vruchtgebruik door iemand anders wordt uitgeoefend. De blote eigenaar...

43 Preferentiële goederen
Zijn de gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad. De langstlevende echtgeno(o)t(e) en wettelijke...

44 Vruchtgebruik
Het recht om een andermans goed te gebruiken en de vruchten daarvan te innen alsof men zelf de eigenaar...

45 Hoe kan je ervoor zorgen dat de langstlevende partner na het overlijden van de andere partner, eigenaar van de gezinswoning, in het huis kan blijven wonen?
Helemaal niet, meer nog, indien niets is bepaald of overeengekomen, heb je geen enkele zekerheid om deze...

46 Welke zijn mijn rechten en plichten ingevolge het vruchtgebruik?
Als vruchtgebruiker hebt u het recht levenslang alle goederen van de nalatenschap te gebruiken, er de...

47 Bestaat er een verschil in de erfrechtregeling van de langstlevende echtgenoot wanneer er kinderen zijn uit een vorig huwelijk?
Volgens de wet krijgt de langstlevende het vruchtgebruik over de volledige nalatenschap van de overledene:...

48 Welke zijn de rechten en plichten van vruchtgebruiker en blote eigenaar?
Een vruchtgebruiker heeft volgende rechten: hij mag de met vruchtgebruik belaste zaken gebruiken;...

49 Ik ontving vruchtgebruik. Wat betekent dit?
Wettelijk bent u als vruchtgebruiker verplicht een inventaris te laten opmaken voor de roerende goederen,...

50 Ik wil samenwonen met mijn vriendin in mijn huis en ik wil dat ze een tijd in mijn huis kan blijven wonen na mijn overlijden.
Er bestaan verschillende manieren om uw feitelijk samenwonende partner te beschermen. Een vruchtgebruik...

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .